نکاتی ساده در حفظ و نگه داری یخچال فریزر

نکاتی ساده در حفظ و نگه داری یخچال فریزر یخچال فریزر را در محلی دور از تابش شدید و مستقیم نور آفتاب قرار دهید. بین یخچال فریزر و دیوار حداقل 20 سانتی متر فاصله بگذارید تا فضای لازم برای خنک شدن موتور یخچال ایجاد شود. در سال دو بار به تعویض فیلتر تسویه کننده آب …

نکاتی ساده در حفظ و نگه داری یخچال فریزر Read More »