دعوت به همکاری

چه مدت سابقه فعالیت دارید؟
سابقه فعالیت شما به کدام طریق بوده است؟
مسئولیت هرگونه رفتارهای مغایر با قوانین حقوقی و قضایی جاری کشور و نیز قوانین و مقررات مرکز خدمات فنی "ثابت سرویس" بر عهده پرسنل می باشد و در صورت ارتکاب هرگونه تخلف، حق اقامه دعوی برای این مرکز محفوظ است.
اسکرول به بالا